KONSULT OCH RÅDGIVNING


Det vi kan hjälpa till med är väldigt flexibelt. Vi har under många år arbetat med många av de största distributörerna och leverantörerna. Vi ha bred erfarenhet av många olika produkter och kan paketera lösningar som både är stabila och kostnadsefektiva. Tillsammans med någon form av service och utbildning på lösningen har man ha en bra funktionalitet i många år. Rådgivning när man är osäker på hur man ska tänka gällande tekniken i mötesrummet, skolsalen, receptionen, aulan osv

Första mötet gör vi alltid tillsammans med beställaren för att vi ska höra samma saker som kunden säger.


Eventuell administration gällande kunden görs av beställaren. Vi tar fullt ansvar för lösningen. Produkterna.


När vi lyssnat på kunden och fått svar på alla frågor om funktioner och önskemål så påbörjas arbetet med att paketera allt för dig som beställare.

Ett kopplingsschema/flödesschema ingår för att alla ska få en tydlig bild hur det är tänkt att kopplas ihop. Produkter, kabelmärkning finns med på detta dokument.

I priset ingår alltid en enkel placeringsritnig.

Detta för att både kund och montör ska få en tydlig bild på var i rummet man placerar de olika produkterna. Här ritas endast de stora sakerna som syns in. Matrixer, processorer, ljud osv som finns i skåpet ritas ej in.

Kabelmärkning görs för att man vid eventuella felsökningar och utbyte av kablar ska veta vilken längd som är använd samt vilken märkning så att man vet vart den är inkopplad.


Vi har valt att använda oss av följande standard:

23-1xx      Styrning     Grön

41-1xx      Ljud         Röd

44-1xx      Bild         Blå

93-1xx      Nätverk      Gul

95-1xx      DTP/HDBT     Svart

96-1xx.     USS          Orange streckad

Här kommer produktspecifikationen. Utifrån de frågor man ställt och önskemål som kund har samt i vissa fall även vilka leverantörer som beställaren arbetar med tar vi fram lämpligt förslag.

Specificerar antal, produktnamn, artikelnummer och leverantör för att du som beställare på ett enkelt sätt ska kunna offerera din kund.

Om ni som kund vill så presenterar vi tillsammans lösningen, vi presenterar det tekniska och funktionen. Ni presenterar kostnaden och planering av installation.


Total nerlagd tid på projektet sammanställs och faktureras tillsammans med övriga kostnader.


Här är vårt arbete slut om man inte väljer att använda våra andra tjänster...

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera